„Въвеждането на компостерите има пряк ефект, тъй като семействата ще могат да събират своите зелени отпадъци и да не ги изхвърлят в общите съдове. Община Русе плаща огромни отчисления на държавата за отпадъците, които депонираме на депото. С тези компостери се опитваме да покажем на хората, че оставяйки зелената маса в двора за компостиране и след няколко месеца да си я използват, ще помогнат на всички ни да не даваме милиони на държавата. Тази година даваме 4,5 млн. за отчисления за отпадъци“, заяви кметът Пенчо Милков. Заедно със заместника си Димитър Недев той присъства на раздаването на съдовете в село Сандрово.
Както „Утро“ писа, Общината ще раздаде близо 370 компостера за битови цели с вместимост малко под 700 литра. Съдовете са закупени за общо 25 000 лв. и се предоставят безвъзмездно за ползване срещу предварително направена заявка във всички малки населени места.
Кметът обяви, че това е част от поредицата мерки, които се предприемат, за да се намалят отчисленията за отпадъци. Ще се работи и за сепарирането на повече отпадъци в изградената преди време инсталация, която по думите му не работи с нужния капацитет. „Имаме 63 000 тона битови отпадъци годишно, а са сепарирани 800 тона - това е договорът, който заварих. След разговори постигнахме сепараторът да работи на две смени, за да може русенските отпадъци да се сепарират и минимално количество от тях да отиват на депото, защото това е изключително скъпо начинание. Давайки парите директно в сметката на държавата, ние сме обречени да не ги изхарчим за гражданите ни“, заяви още Пенчо Милков.
Ако догодина бюджетът на общината позволява, ще се закупят компостери и за къщите в Русе.