Процедурите за отдаване на концесия на три пристанищни терминала в Русе са на финалната права и се очаква търговете да бъдат обявени до януари догодина, твърдят източници от транспортното министерство. През март бяха избрани фирмите, които трябва да изготвят концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за възлагане на държавни концесии на пристанищни терминали Русе Изток 1 и Русе Изток 2 и пристанищен терминал Русе Запад. Анализите за Русе Изток 1 и 2 са изготвени от столичната „Модус Консулт“ ЕООД, а за Русе Запад - от Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“. 
Нови концесии за пристанищата се чакат от 2016 г., но процедурата все се бавеше по неясни причини. Предстоящите търгове със сигурност ще привлекат много кандидат-концесионери, тъй като силните страни на терминалите са много. Всички те заемат ключова позиция в два от структурираните преди 24 години паневропейски транспортни коридори: коридор VII - Рейн-Майн-Дунав и Коридор IX - Хелзинки-Санкт Петербург-Москва-Букурещ-Русе-Александруполис. Пристанищата лежат и на международния транспортен коридор TPACEKA, който тръгва от Централна Азия и обхваща 15 държави, сред които Казахстан, Азербайджан, Иран, Азербайджан, Украйна, Турция, Румъния и България.
Със своите два терминала Русе Изток е най-голямото пристанище в българския участък на Дунав. То е и единственият дунавски порт у нас, в който при високи нива на водите могат да бъдат приемани и речно-морски кораби. Двата терминала имат капацитет за обработка на големи товари до 60 тона, а чрез 100-тонен плаващ кран - и на по-тежки и нестандартни товари. Разполагат с 14 корабни места и 164 000 кв.м складови площи. За развитие на пристанището са резервирани още 835 декара, на които концесионерът трябва да изгради зърнен и контейнерен терминал. 
Другият атрактивен за кандидат-концесионерите терминал е Русе Запад. Той разполага с 10 корабни места, 27 600 кв.м открити и 6900 кв.м закрити складови площи, както и с индустриален жп коловоз с четири клона с обща дължина над 1800 м. До 2015 г. негов концесионер бе дружество под контрола на ексбанкера Цветан Василев, но лицензът му бе отнет след фалита на Корпоративна банка.