Добри умения да окажат първа помощ, сръчност и съпричастност проявиха русенски морски скаути от клуб „Приста скаутинг“ по време на извънредна среднощна операция. Тя се проведе на планинския лагер на Кръстец, където момичетата и момчетата бяха вдигнати по тревога в един часа след полунощ, за да спасяват свои „пострадали“ другари в планината. 
Макар отлично да осъзнаваха, че ситуацията е симулация, скаутите действаха точно и уместно, като истински екип, на който може да се разчита,  коментираха след акцията техните ръководители. И признават, че в един момент играта се превърнала в истинска реалност, още повече, че младежите трябвало да преодоляват сериозни планински препятствия, носейки носилката с „нараненото“ момиче и внимателно прикрепвайки другото със „счупената ръка“. 
След премеждията скаутите обявиха своите шеговити „Оскари“ за основните участници в среднощното изпитание. Приза за главна мъжка роля получава доброволецът Тихомир Енчев, ръководител на спасителния екип, а за главна женска - венчърът Ралица Стефанова, влязла в ролята на тежко пострадала. „Статуетките“ за поддържащите мъжка и женска роля грабват ровърът Валентин Стоянов, който е подал сигнала за помощ по радиостанцията, и венчърът Светлозара Вълкова, прекрасно изиграла „счупена ръка, хипотермия, страх“.