„Енерго-Про Енергийни услуги“ има готовност да съдейства на небитовите си клиенти, които задължително излизат на свободния пазар на електроенергия от 1 октомври. Дружеството предлага индивидуални консултации, гъвкави решения и възможност фирмите да го  упълномощят за оформянето на всички необходими документи по процедурата.
До момента над 17 000 излезли на либерализирания пазар фирми са се доверили на опита на „Енерго-Про Енергийни услуги“. Дружеството е най-големият доставчик по брой клиенти на либерализирания енергиен пазар в България и разполага със собствена онлайн платформа за продажба на електроенергия на www.KupiTok.bg.
Фирмите, на които предстои излизане на свободния пазар на електроенергия, могат да направят запитване за оферта и да получат допълнителни разяснения на телефон *6161. На интернет адрес https://energo-pro-energyservices.bg/bg/ е публикувана и подробна информация за промените на пазара на електрическа енергия.