793 осъдителни присъди са произнесени в съдилищата на територията на Русенска област през 2019 година, което означава, че наказаните за извършени престъпления са се увеличили с 25.7%. За сравнение, през август миналата година, официалната статистика отчете спад с 35.1% на осъдените, а броят им бе 578. В основната си част - в 755 от всичките 793 случая, престъпленията са били дело на един човек, в 30 - от двама, а при 8 от делата са осъдени наведжъж трима и повече души.
Логично, след като е нараснал броят на престъпленията, ръст бележи и броят на предадените на съд - за изтеклата година те са били 842 или с 12.3% повече от 2018. Тогава те бяха 750, а цифрата отново показваше спад спрямо предходния период с внушителните 31.5%.
Наказание „затвор“ са чули 252 погазили закона, а 446 са били осъдени условно. 16 са оправданите, а 124 са освободени от носене на наказателна отговорност и са санкционирани с глоби. 4 дела са прекратени.
Цифрите показват още, че се увеличава броят на ефективните присъди с 25, а на условно накзаните - с 95. 
Най-честото обвиняеми сядат на подсъдимата скамейка заради извършени т.нар. общоопасни престъпления, в които попадат шофиране след употреба на алкохол или наркотици, шофиране на нерегистрирани коли и мотори или на превозни средства с чужди табели, шофиране без изобщо човек да има книжка или след отнемането й заради нарушения. В действителност, през последните години съдебните зали са препълнени с подобен вид дела и решенията по идентични казуси изобилстват. Доказателство за това са и почти ежедневните случаи, които биват разкрити и оповестявани през полицейския информационен бюлетин. Общо 281 са осъдените за подобен род престъпления като за предходния отчетен период бройката им е била 260. 104 от тях са наказани за шофиране с над 1.2 промила алкохол в кръвта.
196 са осъдените за кражби, които формират другата многобройна група престъпления, която заема 28.1% от общия брой на наказаните. 41 пък са чули присъди за незаконно пресичане на границата. Между тях обикновено са нелегални мигранти от Афганистан, Иран, Ирак, Сирия, които в желание да достигнат Западна Европа опитват да преминат Дунав мост скрити в камиони. Бумът на този вид престъпления определено отмина, след като бройката им отбеляза рекорди около 2014 година, когато наведнъж бяха хващани групи от над 20 души, които дори едновременно, в едно и също заседание в съда, се сдобиваха с присъди.
Най-голям брой от осъдените - малко над 39% са наказани на лишаване от свобода между 6 и 12 месеца, 32% - до 6 месеца, а 25% - между 1 и 3 години. С пробация са осъдени общо 58 души, 5 - с обществено порицание и 12 - с глоба.