Предложението на общинските съветници от ВМРО грамотните родители да получават финансово поощрение за всяко родено дете не бе подложено на гласуване на заседанието на ОбС. Председателят на групата съветници на патриотите Асен Даскалов оттегли предложението, като увери своите колеги, че предстои да бъде направена редакция в наредба 21 за отпускането на еднократни парични помощи. 
В докладната, внесена и аргументирана от съветници от ВМРО, бе подробно разгледан начинът да бъдат стимулирани финансово родители, които имат средно и висше образование - бакалавърска или магистърска степен. Както „Утро“ писа, съвсем неотдавна аналогично решение на Общинския съвет в Две Могили бе отменено от Административния съд в Русе, тъй като бе признато, че безспорно противоречи на прогласеното от Конституцията основно начало за равенство. 
Предложението на ВМРО си поставяше за цел да насърчи раждаемостта в условията на образовано родителство.