В края на миналата седмица „Топлофикация Русе“ получи очакваните три когенератора, които ще работят на природен газ и така компанията ще даде своя принос към опазването на околната среда, а наред с това ще извлече и икономически ползи.
Когенераторите са двигатели с вътрешно горене, които се захранват с природен газ и произведената от тях механична енергия захранва електрогенератор, който произвежда електричество 7 мегавата. Хубавото е, че тук се оползотворява и топлината на изгорелите газове, и на водния кръг от охлаждането на двигателя, което позволява постигане на обща ефективност на установката около 80 процента. Т.е. 80 процента от вложената енергия от природен газ се преобразува в полезна топлинна или електрическа мощност, обясни при пристигането на техниката главният инженер на енергийната компания Тодор Обретенов.

- Г-н Желев, каква е целта на инвестицията в когенераторите на природен газ?
- „Топлофикация Русе“ е социално отговорно предприятие и именно като такова ние сме се ангажирали да намерим баланса между устойчивия бизнес растеж, опазването на околната среда и обществената отговорност. Ние се гордеем с дългогодишния си ангажимент към развитието и модернизирането на топлофикацията, за да отговаря тя на високите европейски стандарти за работа. 
Като инженер съм горд, че успяхме да осъществим безопасната доставка на такива огромни съоръжения като газовите генератори на територията на „Топлофикация Русе“.
- Какво представляват тези генератори? Защо казвате, че доставката им е била сложна?
- Вижте, представете си машина с размер 11 метра дължина и височина от 4.60 метра. Теглото й е 120 т. Сега си представете тези три машини заедно и ще разберете колко е трудна логистиката те да бъдат докарани от пристанището във Варна до Русе. Композицията, която ги превозва, е с дължина над 44 м. В една медия прочетох сполучливото сравнение, че ако този влекач се изправи, ще бъде по-висок от 15-етажна сграда. Аз наистина съм горд, че ние разполагаме със специалисти, способни да транспортират и инсталират подобни мощности. 
- Как се осъществи превозът на тези огромни генератори?
- С кораб от Анталия и след това те бяха транспортирани успешно от пристанището във Варна до Русе. За превозването им от Варна до Русе наехме специална румънска платформа, която има капацитета да извози такъв вид товар. След това беше използван кран, който пренесе всеки един генератор върху специално изградена платформа. Най-сложната част бе самото разтоварване. Отне ни близо 8 часа, за да се извърши тази специфична операция. 
- Кога се очаква да бъдат пуснати в експлоатация?
- Ние имаме намерение до лятото на 2021 г. да пуснем в експлоатация въпросните газови когенератори.
- Какви цели се реализират чрез пускането в експлоатация на когенераторите на природен газ?
- По този начин ние ставаме част от прехода на българската енергетика за използване на по-нисковъглеродни горива. Чрез инвестицията в преминаване към работа на природен газ вече ще предлагаме по-екологична енергия. Ние винаги сме гледаме много сериозно на ефекта от дейността ни върху околната среда. Всички предприятия в Русе трябва да осъзнаят, че опазването на околната среда е дълг и отговорност на всеки. Ето, ние предприемаме конкретни действия, инвестираме в когенератори, строим сероочистваща инсталация, въобще работим активно и изпълняваме поетите ангажименти към нашите съграждани. Всички наши проекти занапред ще бъдат с екологична насоченост, защото по този начин ще подсигурим бъдещето на нашите деца.