14 медицински сестри от здравни кабинети в детски градини и училища в община Русе ще получат по 1000 лева заради работата си на първа линия по време на дежурства от 1 май до 30 юни на Дунав мост. И.д. кмет на общината Енчо Енчев вчера подписа договор с Министерството на здравеопазването за финансиране по проект „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от Ковид-19“. Осигуровките са за сметка на работодателя, така че медицинските специалисти ще получат чисти 1000 лева.
С подписването на договора Министерството на здравеопазването се задължава да възстанови средствата, изплатени от Община Русе, включително за месец март 2020 г.