В дирекция „Социално подпомагане“ вече могат да се подават заявленията от родители на осмокласници за еднократната помощ, която за първи път тази година се отпуска за новите гимназисти. На нея имат право новозаписани осмокласници, в семействата на които средномесечният доход за година назад не надхвърля 450 лева. Критерият за дохода няма да важи за деца с трайни увреждания, деца с един родител и деца, настанени при роднини или в приемни семейства.
Еднократната помощ, която бе гласувана от правителството в началото на юни, ще бъде в размер на 250 лева. Половината от нея ще бъде изплатена веднага, след като излезе заповедта на социалните, а другата половина ще се дава в началото на втория учебен срок, след като проверка докаже, че осмокласникът ходи редовно на училище. 
Сумата се отпуска, за да бъде от помощ на родителите да подготвят осмокласника за началото на учебната година, която за детето ще бъде първа от гимназиалния образователен етап.
Крайният срок за подаване на заявленията изтича на 15 октомври.