Русенският университет е българският партньор в нов проект по програмата „Хоризонт 2020“, който ще създава правила за равенство между мъжете и жените, занимаващи се с научни изследвания. 
В продължение на 4 години 13 партньори (университети и изследователски организации) от Испания, Словения, Полша, Румъния, Словакия, Италия, България (РУ) и Португалия ще създават вътрешни правила, които да гарантират устойчивост на равните права между мъже и жени като научни работници. Проектът ATHENA се финансира по програмата „Наука с и за обществото“ от рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“.