Съдията от Административния съд Ина Райчева е поощрена от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет със сребърен Личен почетен знак - втора степен за бърза и безупречна работа. Предложение за награждаването е направено от председателя на съда в Русе съдия Диан Василев във връзка с предстоящото й пенсиониране на 19 август. 
Съдия Райчева е с 40 години юридически стаж, от които над 29 години в съдебна система. През последните месеци бе и съдия-наставник на 19 стажант-юристи, провели основен стаж в Административния съд в Русе.