Тази събота ще бъде даден стартът на мащабна инициатива, посветена на 75-ата годишнина на Русенския университет. На 25 юли потегля университетски спортно-туристически марш, по време на който за два месеца 75 студенти, преподаватели и членове на академичната общност ще направят прекосяване на България в пет лъча. Маршрутите включват северната (устието на река Тимок), източната (нос Шабла), западната (до връх Връшка чука) и южната (връх Вейката) крайни географски точки, географския център на страната, градовете с филиали на РУ - Разград, Силистра и Видин, родното място на патрона на университета - град Трявна, скални масиви, пещери и др.
Участниците в походите ще преминат през маршрутите пеша, с бягане, с велосипеди, с лодки по реки и водни пещери, с катерене по скали, с автомобили с рекламни надписи и екопризиви. 
Във Видин, Силистра и Разград, както и в други градове ще се проведат срещи с лидери на студентски, спортни и туристически организации, клубове и др. Целта е да се популяризира РУ като образователно учреждение и да се умножат приятелите на русенската Алма матер.