Пореден проект, спечелен по програма „Еразъм +“ от Професионалната гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“, ще изпрати и догодина ученици от училището на практика в чужбина. През август 2021 година възпитаници на ПГСС ще провеждат своята лятна професионална практика в италианската провинция Реджо Емилия. Това е вече трети проект, който печелим по линия на летните селскостопански практики, обясни за „Утро“ директорът на ПГСС „Ангел Кънчев“ Милена Досева. 
В момента тя и нейният екип работят усилено по приема на бъдещите осмокласници, които наесен ще започнат новата учебна година в стените на едно от най-старите русенски училища. Макар че изразът „стените на училището“ не е най-точното определение за тази професионална гимназия, която с всичките си дадености повече прилича на имение, отколкото на обичайно образователно учреждение. 
Разположено сред пищната зеленина на Образцов чифлик,
училището с вековна история е създадено преди близо столетие и половина по модела на най-добрите френски учебни заведения 
с тази насоченост. Днес то съчетава традициите, които е наследило, с добре запазена сградна и учебно-производствена база и с желанието на преподавателския екип да подготвя бъдещите фермери и селскостопански специалисти качествено и адекватно на най-съвременните изисквания. Към модерно оборудваните кабинети в основната сграда на училището /строена преди десетилетия - с високи тавани и просторни коридори и фоайета/ се добавят чудесно общежитие и ученически стол, където храната се приготвя на място. Учебно-опитните полета дават възможност учениците да приложат на практика всичко, на което ги обучават специалистите в кабинетите. 
Постоянно полагаме усилия да обогатяваме материално-техническата база - и така да поддържаме високо ниво при професионалната подготовка на учениците, като държим тя да бъде съотносима с реалните условия в селското стопанство, казва директорката. 
И припомня, че само напоследък училището се е сдобило с 
чисто нови сеялка за точна сеитба и икономичен и практичен трактор Tumosan
Това става благодарение на това, че ПГСС се включва в националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, по-конкретно в дейността за модернизиране на материално-техническата база.  
Закупената по проекта техника ще даде възможност за качествено професионално обучение, за реално практическо обучение за професиите фермер и техник на селскостопанска техника, за успешната подготовка на младите специалисти, които са толкова много необходими и търсени на трудовия пазар.  
Всичко това взето заедно, ще даде възможност за професионално образование, съгласувано с бизнеса, за търсени и перспективни професии; възможност за работа с най-новото техническо оборудване; за придобиване на професионални умения в реална производствена среда; за създаване на пряка връзка между ученик и работодател. 
Показателно е, че земеделски кооперации и зърнопроизводителни фирми от Русе и региона съфинансират проекта към Министерството на образованието и науката, като се включват в това с различни парични суми. И нещо, което е може би дори още по-важно от финансовото участие: тези кооперации и фирми осигуряват и различен брой места за практическо обучение на гимназистите. Общо 
по този проект са осигурени 28 места за ученици-практиканти 
- този факт говори недвусмислено и колко много се нуждаят от млади и качествени специалисти производителите на зърно, зеленчуци, плодове и друга селскостопанска продукция. 
От тази година в ПГСС се открива и нова специалност - лаборант. Истината е, че това откриване е предизвикано от факта, че в Русе се усеща остра необходимост от такива специалисти със средно образование, които да работят в многобройните химически лаборатории в русенските предприятия. Колкото и за някои да звучи парадоксално, но тук химическата промишленост, която допреди 30 години бе една от емблемите на града, не само че не е загинала в резултат на усърдното съсипване на русенската промишленост, но и се разширява все повече. Лаборанти се търсят все повече и повече - и затова ПГСС от тази година започва да запълва острия недостиг от такива професионалисти, като полага старания поне отчасти да възстанови закрития с престъпно лека ръка техникум по индустриална химия. 
Като всяка новост, и 
паралелката на лаборантите тепърва ще печели популярност 
тъй като поради краткото време от обявяването си все още явно не е станала широко известна сред русенските седмокласници. Най-вече това е причината там все още да има свободни места за бъдещи лаборанти, за които химичният експеримент и царството на колбите, ретортите и епруветките са мечтано вълшебство. 
Своя късмет да бъдат приети в ПГСС по специалностите фермер и техник на селскостопанска техника, биха могли да пробват и други деца, завършили 7 клас. Особено ако техните нагласи са свързани с технически умения, но също и със земята, с екоземеделие или други подобни умения. За тях учебният процес не се изчерпва единствено с уроци в класната стая. Дори напротив. Практическите занимания в ПГСС не просто са на почит - те са пълноценна част от образователния процес.
А от миналата година към това се прибавя и практика в чужбина. Преди година през лятото ученици от русенската селскостопанска гимназия три седмици бяха на практика в Испания, където се занимаваха с много разнообразни дейности. Сред техните ангажименти бяха подготовката на терени за засаждане на следващи култури, грижи за зеленчукови насаждения, засаждане на специфични за района култури като култивиран магарешки бодил. Момичетата и момчетата се включиха също в събирането на реколтата - браха патладжани, вадиха лук и го подготвяха след това за изпращането му на пазара. На полето в Сарагоса русенските гимназисти имаха и много емоционални преживявания - с вълнение те 
откриваха на полето малки диви зайчета, сгушени сред насажденията
или гнезда с наскоро излюпени жълтоклюни птичета. 
Четвъртата седмица от испанското приключение на учениците от ПГСС премина във винарна „Едра“. Там те се запознаха с различните етапи в производството на вино, както специален акцент бе поставен върху начините за биологичното отглеждане на лозя. 
Разбира се, месецът на испанската практика на бъдещите фермери не беше лишен от развлечения, от излети до забележителности на Пиренеите и от нови вдъхновяващи приятелства. 
За тази година е спечелен втори проект по европейската програма „Еразъм+“. Групата вече е определена и би трябвало да замине всеки момент в Испания, където ги очакват отново, но в друга провинция - Андалусия. Уточняваме датите на заминаването, за да бъдат напълно спокойни и родителитеи, и децата, че няма опасност да се заразят с коронавирус, обясни директорката на ПГСС Милена Досева. Домакините им в Севиля ги уверяват, че са подготвили и базата, където русенските младежи ще отседнат, и местата, където ще работят, така че да се спазват абсолютно всички противоепидемични мерки и да се изключи всякакъв риск от заразяване или от каквито и да било премеждия.  
20 ученици - бъдещи фермери, ветеринарни техници и техници на селскостопанска техника, ще заминат за Севиля
където ще работят в околностите на този приказен град. Основните занимания на гимназистите ще бъдат свързани с органичната продукция, приготвяне на органична тор, усвояването на практика принципите на биоземеделието. Младежите ще се включат в практическото прилагане на принципите и методите в екологичното зеленчукопроизводство и овощарство, както и в отглеждането на маслодайни растения. Те ще получат задълбочени познания по практическото приложение на регламентите на Европейския съюз за екологично отглеждане на растителна и животинска продукция и изискванията за нейното сертифициране.  
А ето че вече е факт и новината за следващия спечелен проект по „Еразъм+“ за следващата година в Реджо Емилия в Италия, където през август догодина ще заминат следващите 20 възпитаници на селскостопанската гимназия. 
Всичко това не само задълбочава познанията на нашите ученици по дисциплините, които изучават в училище, но умножава техния практически опит и разширява кръгозора им, като добавя нови специфични знания и опит в сферата на селското стопанство, почерпени от конкретните реалности в другите държави със сходен климат и сродни селскостопански отрасли. Освен това участието на младежите в тези проекти има още един неоценим плюс - те развиват своите комуникационни умения, създават нови контакти и приятелства и усъвършенстват своя английски език. Ползите са неимоверни - а освен това тези практики зад граница се превръщат и в своеобразен стимул за гимназистите да се стараят да постигат все по-високи резултати по време на учебната година, за да могат да се класират за групата за чужбина - така че ползата е многостранна.