Седем от осемте общини в област Русе не се справят добре в използването на европейските средства и привлечените от тях суми по проекти от оперативните програми са под средното за страната. Това показва анализ на Института за пазарна икономика /ИПИ/, базиран на данните до средата на 2020 година. Обзорът на ИПИ се отнася не за договорените, а за реално изплатените на бизнеса и местните власти суми, тъй като те вече са влезли в икономиката и са били инвестирани в регионите.
Към края на юни общините в страната са привлекли средно по 1975 лева на човек от населението. Над това число в областта е единствено Бяла с привлечени 3541 лева на човек. Сумата е сравнима с тази в Столична община и е над два пъти по-голяма от тази в община Русе - 1575 лева на човек. В останалите шест общини усвоените пари са 3-4 пъти по-малко, отколкото в областния център. В Две могили са получени по 636 лева на човек, във Ветово - 416 лева, в Сливо поле - 390, Ценово - 388, Иваново - 284, и Борово - 251 лв. на човек. За да е пълна картината обаче, трябва да се отчете, че тези по-малки общини получават доста сериозно финансиране по програмите за селски райони, които не са включени в статистиката на ИПИ.
Първенец в страната е община Добрич с привлечени 7221 лева на човек от населението. Останалите общини в страната с особено висока степен на използване на европейско финансиране се класират там благодарение на единични големи проекти - най-често в сферата на водоснабдяването и обработката на отпадъци, от които обикновено се ползва група от 4-5 околни общини. Голямо влияние на общинско ниво имат и проектите за енергийна ефективност на предприятия и саниране на жилищни сгради, както и различни социални дейности, най-вече осигуряване на храна за бедните и патронажна грижа.