Детска градина „Пинокио“ стана първата иновативна детска градина в Русенска област. Тя е класирана по национална програма на образователното министерство „Успяваме заедно“ с проект, който предвижда прилагане на метода STEAM в обучението. Методът съчетава наука, технологии, инженеринг, изкуство и математика. 
В „Пинокио“ ще прилагат STEAM в две образователни направления - „Математика“ и „Околен свят“, като за използването му вече е изградена интерактивна образователна среда, а педагогическият екип работи с един компютър и много мишки. Според педагозите проектът ще провокира мисленето и самостоятелността, ще формира практически умения и развитие на личността.