Община Ветово е шампион по незаконни сметища в Русенска област, обобщи Регионалната инспекция по околната среда и водите при анализа на извършените от началото на годината 86 проверки в областите Русе, Разград и Силистра. Контролът се осъществява паралелно - по план и по разпореждане на Върховна административна прокуратура. 
Замърсените терени са със смесени битови и строителни отпадъци, средно от 2 до 5 дка, обикновено в територията на съществуващите преди години селски сметища.
В областта санкции са наложени на кметовете на Голямо Враново, Смирненски, Глоджево, Сеново и Ново село. На кметовете на общини и населени места са дадени предписания да почистят замърсените терени, чието изпълнение ще бъде контролирано от РИОСВ.