Русенският университет започва работа по проекта „Магнит за таланти“, в който заедно с още 17 дунавски града ще се търсят модели как да се задържат младите хора и да се реши демографската криза. Проектът, финансиран по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“, ще създава практически насоки и инструменти, които да насърчат добре образованите млади хора да работят и да се развиват в родните си места и да подпомагат местната икономика. Водещ партньор е Център за научни изследвания в Словения, останалите партньори са от 12 дунавски държави.