Нов проект на сдружение „Еквилибриум“ ще оказва подкрепа на семейства, в които има проблеми и риск от раздяла с децата. Сдружението е спечелило финансиране по програма „Ирис“ и така ще може да подпомага психологически 245 човека, от които 60 семейства и 110 деца на територията на община Русе. Специалистите ще помагат на русенци и да добият нови знания за коронавируса и за начините за предпазване. 
Програма „Ирис“ на фондация „Работилница за граждански инициативи“ подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства.