„Топлофикация Русе“ спира топлоснабдяването в целия град през месец август, тъй като действащи в момента съоръжения трябва да се присъединят към новоизградената сероочистваща инсталация. Съоръжението ще позволи да се намалят в пъти серните окиси, отделяни в атмосферата при изгаряне на въглища. За да се осигури обаче по-чист въздух за русенци през следващия отоплителен сезон, се налага те да останат без топла вода в периода 1-31 август.
Към газохода към инсталацията трябва да се присъединят 7-и и 8-и котел. Не искахме да спираме топлоснабдяването в целия град, помним какво стана преди години, като го направихме - това доведе до други проблеми, имаше повече пробиви. Но нямаме избор, 7-и и 8-и котел трябва да се спрат, за да се присъединят към сероочистката, не може да се направи, докато работят. Гледаме да е август, понеже октомври започва отоплителният сезон. Октомври или ноември сероочистката трябва да бъде въведена в действие, обясни Желев. Предвидени са и ремонти по мрежата, но те ще бъдат съвсем ограничени.
 Добрата новина е, че това прекъсване в целия град вероятно ще е последното, тъй като през май догодина трябва да бъдат пуснати в експлоатация и трите когенератора на природен газ. Планира се през лятото да работят само те, което ще доведе не само до по-чист въздух за русенци, но и ще сведе до минимум вероятността от прекъсвания в топлоснабдяването заради аварии.