Осемте общини в областта практически са завършили процеса по изготвяне на свои кадастрални карти, като в тях са включени между 89,4% и 98,1% от териториите им. Това показва справка на Института за пазарна икономика, изготвена по данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В страната има дори общини, които изобщо не са започвали.
Най-напред е община Иваново с 98,1% покритие, а малко под 90% е единствено Ветово. В община Русе кадастралната карта обхваща 96,3% от териториите.