Йордан Борисов е завършил история, журналистика и право. Бил е главен специалист в Националния музей на образованието в Габрово, главен специалист и директор на Държавен архив-русе, завеждащ отдел „Политика“ във в.“Русенски новини“. Публикувал е статии в специализираните научни списания, в централния и местен печат, радио и телевизия. Издал е документални сборници, студия за Васил Друмев, документално публицистичната книга „Вести от Русчук“, съавтор е на книгата „Русе в стари снимки и документи“. През 1997 г. е заместник-областен управител на Русе, а от 1999 до 2001 г. - областен управител. От 2002 до 2008 г. е управител на консултантско и посредническо дружество „Хелиос“ ЕООД. От 2008 до 2011 г. е обществен посредник на общините Две могили и Иваново, а от 2011 г. до днес е омбудсман на община Две могили.

- Г-н Борисов, изтича поредният ви мандат на обществен посредник. Краят му бе белязан от пандемията Ковид-19. Отрази ли се коронавирусът на вашата работа?
- Пандемията наруши нормалния ритъм на човешкия живот на цялата планета. Разстрои икономиката, прекъсна политическите, културните, спортните и обществените отношения. Отрази се и в работата на националния омбудсман и на местните обществени посредници. Невъзможността да разговарям с хората в приемните дни ме лиши от информацията за нарушените им права и достойнство от действията на държавните и общински институции, които предлагат и извършват услуги.
- Отчетохте ли занижен брой на граждански сигнали? Промениха ли се посоката и акцентът в работата ви през това извънредно положение? Търсиха ли ви хората по въпроси, свързани с К-19 и какви бяха те?
- Независимо от трудностите, гражданите можеха да подават жалби и сигнали 
на гише с предпазно стъкло в сградата на Общината при спазване на всички противоепидемични мерки. Броят на посещенията беше минимален. Но пък отправените жалби, запитвания, въпроси и анонимни сигнали се увеличаваха в пъти по електронната ми поща. Понеже ме питате дали са ме търсили по въпроси, свързани с пандемията, ще цитирам някои от тях: „Кога ще свърши извънредното положение?“, „Ще продължи ли дълго да не се разхождаме и да носим маски?“, „Ковид-19 вирусен и политически експеримент ли е?“, „Защо кучетата могат да се разхождат в парка, а децата - не?“. Това са част от въпросите. Естествено, аз като обществен посредник, и да искам, не бих могъл да отговоря на тези медико-административно-политически въпроси.
- Вие сте единственият действащ омбудсман на територията на Русенска област. Какво означава това за вас?
- Да, 
единствен в Русенска област от 12 години, и то благодарение на далновидността на кметовете 
и общинските съветници през годините. Те гласуваха да има обществен посредник, независимо че общината е малка. Осъзнаха, че трябва да има граждански коректив на общинската власт. Какво означава за мен това? Означава отговорност и удовлетвореност от срещите и разговорите с хората. И, доколкото мога, спрямо моите правомощия да им помогна от безпардонно потъпкани права и достойнство. Убеждавам и управляващи, и управлявани, че не бива да изгубим от речника си думичките справедливост, чест, морал, човещина. Общественият посредник в малката община Две могили е своеобразен отдушник на натрупаните напрежения в обществените отношения. Най-близко съм до хората и изграждам доверие между мен и тях с моите действия. Постигането на такова доверие е най-важното в моята работа. Гражданите да са убедени, че местният омбудсман е последната надежда срещу несправедливостта. За това е нужно проучване, усет, такт и човешки поглед зад строгата завеса на закона. След толкова години жителите на община Две могили не само ме познават, но и знаят силните и слабите ми места.
- Променят ли се хорските неволи и притеснения през годините? Какви тенденции отчитате през изтеклите години в помощ на обществото?
- Хорските неволи - като страдания, беди, нещастия, тежко положение, ще бъдат с нас до края на живота ни. Доста дълго викахме Неволята, а тя все не идва. Била е и е в нас. През годините осъзнахме това. Промяната е видима. Лъкатушенията на българската демокрация не променят пътя към храма. Няма как да спрем вече свободното движение на хора, стоки и капитали. 
Няма как да спрем гражданските организации в похода им за чист въздух, чиста вода, чиста природа 
Няма как да спрем неспирната борба за свобода, справедливост, достойнство и социална несправедливост. За промяната на обществените отношения, доброто и прозрачно управление, усъвършенстването на административните предлаганите услуги, водеща посредническа роля има омбудсманът.
- Имате ли емблематични случаи в биографията си на омбудсман, по които се гордеете, че сте работил и които бихте споделили?
- Не бих нарекъл многото случаи през годините емблематични. Те по-скоро са допринесли за подобряване на жизнената среда в общината. Тук е мястото да кажа, че мой патент е да работим заедно с общинска администрация и Общински съвет за решаване на важни за хората и обществото проблеми като 
ремонт на опасни мостови съоражения, подобряване на пътната инфраструктура, укрепване на диги, 
подмяна на опасни електрически стълбове, поставяне в големите села на банкомати за улеснение на живеещите там. В годишните отчети съм посочил много такива примери. Отделни са личностните лобирания за издирвания на документи за пенсиониране на много хора. Съдействие за отпускане на социални помощи, настаняване на хора с психични проблеми в специализирани заведения. Даване на любимите за гражданите консултации. Това не бива да бъде повод за гордост, а по-скоро на човешка добродетел.
- Как бихте описали на хората дейността на обществения посредник и важността от съществуването на такава фигура в обществения живот?
- Като човек, който говори с тях, изслушва ги, отговаря на въпросите им, приема жалби и ги коментира. Казва им ясно докъде се простират възможностите и правомощията на обществения посредник за решаване на техния проблем. Може да препоръчва и предлага промяна на приетите от общинския съвет наредби, както и подобряване качеството на предлаганите общински услуги.
Обществения посредник е независима структура и има свободата да убеждава ръководителите на институции 
да предприемат действия за решаване на поставените въпроси в жалбите. Инициира създаването на обществени съвети, които са основата на гражданското общество.
- Ако трябва да направите отчет за работата в  досегашните си мандати, какво би съдържал той? Приблизително колко души са ви потърсили, на колко реално сте помогнал с оказано съдействие пред институциите и за какви проблеми най-често се обръщат гражданите към вас?
- Отчети за дейността си внасям всяка година за разглеждане и приемане от Общинския съвет. Ако ги обединим, ще получим и общия отчет. Той би съдържал основните направления, по които е работено - от броя на подадените жалби, изнесените приемни по населени места, взаимодействие с общинската администрация и общинския съвет, срещи, заседания, чествания, кореспонденция с министерства, полиция, неправителствени представителства... Важна част в такъв отчет са и изводи, констатации за силните и слабите страни в дейността и направени препоръки. Проблемите в жалбите, поставените въпроси и консултациите са разнообразни - 
от неизплатени заплати, неремонтирани улици, изгорели крушки, междусъседски спорове, 
несправедливо начислени суми за ток и вода, неодобрени кандидати за лични асистенти, неполучени социални помощи, право на работа по европейски и национални програми, документи за пенсиониране и се стигне до направа на обществени тоалетни в отделните кметства.
- Обмисляте ли да се кандидатирате за нов мандат омбудсман? Ако не, то към какво поприще възнамерявате да се насочите?
- Ако общинските съветници решат да продължи дейността на обществения посредник и обявят конкурс отговора ми е - да. За следващата моя деятелност тепърва ще мисля.