Повече информация за работата на областната управа да достига до гражданското общество - това е основната идея на проекта, по който си партнират администрацията и клуб „Гражданско общество“. Вчера се проведе конференция, на която станаха ясни основните посоки на действие по проекта. Предвижда се на сайта на областна администрация да се поместват имената на общинските кметове и председатели на общинските съвети, линкове към е-страниците на общините, актуален списък на административни актове на кметски управи и решения на общински съвети. Информационни срещи и редовни отчети на областния управител ще добавят още прозрачност към работата. Проектът е на стойност 89 316 лв. и ще продължи 16 месеца.