320 компостера е приготвила Общината раздаде безвъзмездно на жители на град Мартен и на селата около Русе. Така домакинствата ще могат сами да превръщат битови отпадъци в тор и едновременно ще извлекат полза за своите стопанства и ще спестят определени количества биоразградим отпадък на регионалното депо. Домашното компостиране се смята за най-полезни от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, припомнят от Общината. 
Компостерите вече се намират в базата на „Паркстрой“. Предстои на заседанието на Общинския съвет да бъде гласуван списъкът с желаещи да получат устройствата.