Вторият модул от виртуалната национална научна конференция „Захари Стоянов и лицата на българското Възраждане“ се провежда днес от 11 ч, съобщиха от Историческия музей, който е организатор на форума. 
Събитието се реализира чрез платформата ZOOM, която дава достъп и на слушатели. В заседанието днес ще се включат Хачик Лебикян - той ще говори за паметника на Стефан Караджа, Милена Кашичева от Медвен ще разкаже за родствениците на Захари Стоянов, гл.ас.Даниела Вичкова-Нушева от БАН с тема за Тома Кърджиев и Ренета Рошкева от русенския музей с разработка за Анастасия Обретенова - спътницата на Летописеца.
Конференцията ще има още 2 заседания на 14 и 21 юли.