30 000 шведски крони или 5600 лева, изкарани от просия, изправиха пред съд русенка, която принуждавала собствена си дъщеря да проси. Обикновено непълнолетното момиче било оставяно пред супермаркети в различни окръзи Швеция, където протягало ръка за милостиня към жалостивите клиенти. 
Според шведските власти този начин на изкарване на средства, постигнат чрез трафик на хора и използване на детето за принудителен труд, продължил 2 години - от 9 март 2016 г. до 11 февруари 2018 г. Затова грижовната майка била осъдена и изтърпяла 2/3 от присъдата си в шведски затвор. Впоследствие, на 20 юни 2019 година, била освободена предсрочно с условието, че като се прибере в Русе, ще изтърпи 1 година пробация. Е.Й. изпълнила всички разпоредби по наложеното наказание и вече е напълно свободна.