Два имота собственост на фирми, върху които са натрупани части от излезли от употреба коли и строителни отпадъци, да бъдат почистени в срок до 1 месец, в противен случай ще се прибегне до по-сериозни санкции. Това е резултатът от извършената от РИОСВ и Община Русе извънредна съвместна проверка след сигнал на „Утро“ за обособени нерегламентирани сметища в района на местността Мерата и Рибарска колиба. Тогава редакцията бе потърсена от възмутен бивш полицейски служител, който е засякъл и заснел шуменски камион, който системно изхвърлял отпадъци в нивите.
От екоинспекцията са настояли и достъпът до имотите да бъде ограничен, за да не може необезпокоявано в тях да се влиза и нарушава законът. Собствеността на терените е установена, след като са засечени GPS-координатите на терените. Потърсено е съдействие за откриване на евентуалния замърсител от страна на полицията и екоинспекцията в Шумен, но тъй като не е бил известен целият регистрационен номер на превозното средство, нарушителят не е открит.  
Във всеки имот са установени на три места по около 20 м2 отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства и строителни боклуци. Съгласно Закона за управление на отпадъците отговорността за почистването на терена за отпадъци се поема от лицата, в чието владение се намират, в случай че не бъде установен техният причинител, посочват в официален отговор до „Утро“ от РИОСВ.