Овощни дръвчета по улиците в Долапите са окастрени жестоко от фирма външен изпълнител на „Енерго-Про“, сигнализираха в „Утро“ хора от квартала. Според тях опасност за далекопроводите всъщност не е имало, тъй като дръвчетата са ниски и изсичането на клоните с плодове по тях е било напълно излишно.
Според електроразпределителното дружество обаче поръчката е изпълнена в съответствие с наредбите, а засаждането на дръвчета в тази зона е недопустимо.
„На 02.06.2020 г. „ЕРП Север“ действително е възложила на външен изпълнител извършването на просека по мрежата ниско напрежение в кв. Долапите в град Русе. Фирмата, която е осъществила дейността, е орязала клоните само на дървета, които са били в сервитутната зона на въздушната мрежа ниско напрежение в района. Съгласно Наредба 16 за сервитутите на енергийните обекти, засаждането на трайни дървесни насаждения в сервитутната зона на енергийните обекти е недопустимо. В съответствие с горецитираната наредба, кастренето на клони в населените места е една от регулярните дейности на електроразпределителните дружества. Чрез нея се осигурява безопасността на хора и животни в случаи на аварии, предизвикани от скъсване на проводници от прораснали клони и се повишава качеството на доставяната на клиентите енергия, като се намалява броят на смущенията, причинени от неблагоприятни атмосферни условия“, обясниха писмено от дружеството.
В случаите, в които собственици допускат клони на насадени от тях дървета да навлизат в сервитутите на електропроводите, се пристъпва към кастрене. Обикновено това се извършва в период през около 3 години, освен ако не настъпи необходимост от прочистване на мрежата в по-кратък срок, допълниха от компанията.