Построената през 1940 година Съдебна палата в Бяла да бъде премахната, след като има взето решение за издигането на нова административна сграда. Тези постъпки направи Висшият съдебен съвет, който ще инициира събарянето на старата сграда чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството и областния управител.
Настоящата Съдебна палата в градчето е надстроявана през 1951 година, като по последни обследвания и анализ е заключено, че има сериозни дефекти и повреди на носещата конструкция. За да се стигне до реалното й събаряне обаче, е необходимо да се извърви пътят на бюрократични процедури и обявяването й от публична държавна в частна държавна собственост.