Лекарите в Русенско намаляват и стават все по-възрастни. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро за миналата година. Тенденцията се задържа вече доста години и това е причината областта традиционно да получава ниски оценки за нивото на здравеопазване. 
Осигуреността с лекари в края на 2019 г. е 37.4 на 10 000 души от населението, което е под средното за страната от 42.6. Този показател се подобрява спрямо 2018 г., но това е, защото жителите на областта са се стопили с над 3000 души. 

Броят на лекарите е по-малък, отколкото предходната година. Не достигат общопрактикуващите лекари. Те са точно 100, което прави 4.6 на 10 000 души при 5.9 за страната. Малко са и зъболекарите - 188, което е 8.7 на 10 000 души от населението при 10.6 за страната. 
От 806 лекари, практикуващи в Русенско, 295 или 36.6% са във възрастовия интервал 55-64 години. Все още работят и доста пенсионери. 2.6% от докторите са над 75 години и делът им нараства.
Статистиката отчита все пак и положителни тенденции. Броят на младите лекари до 35 г. се увеличава, макар и символично - с 11 души. Също такъв скромен ръст има и при броя на медицинските сестри и акушерките.