Върху различни аспекти от изследователската работа и приноса на академик Михаил Арнаудов и върху теми, сходни с неговите разработки и интереси, разсъждаваха участниците в първите национални младежки Арнаудови срещи. Те се проведоха в регионална библиотека „Любен Каравелов“ и събраха 50 ученици, студенти, докторанти и млади учители от Русе, Варна, Разград, Видин, Симитли, Джебел, Бяла и Две могили. С видеопривет се включи от Канада внучката на акад.Арнаудов Олга Арнаудова. 
Разработките бяха оценявани от жури с председател д-р Капка Иванова, която беше и научен ръководител на форума. Призът за най-добър изследователски проект в областта на хуманитарните науки беше присъден на Христина Пенчева от училище „Св.св.Кирил и Методий“ в Симитли. Специални отличия получиха ръководителите на изследователските проекти. 
Участниците разгледаха впечатляващата лична библиотека на акад.Арнаудов.