108 русенски търговци са получили електронни писма от НАП с предупреждения за нелогично високи касови наличности в последните дни. Това на практика са индиректни покани за счетоводни корекции, ако декларираните суми всъщност не се намират в касите. Така приходната администрация се опитва да предотврати практиката собственици на фирми да бъркат в касата и харчат печалбата за лични нужди без да минават през разпределяне на дивидент, за който трябва да платят и 5% данък. Заради проверките в последните 2 години сумите по документи в касите на дружествата намаляха в национален мащаб с 5 млрд. лв., а още в първите месеци беше регистриран ръст на данъка върху дивидентите с над 130 млн. лв.  
Данъчните изпращат и известия при значителен размер на материалните запаси спрямо приходите от продажби. Те също могат да се коригират доброволно.