Потвърди се информацията на „Утро“, че българи държат управлението на новия чуждестранен собственик на „Дунав“. Фирмата, за която се твърдеше, че е швейцарска, всъщност е регистрираната в Германия и се казва Alpine Konzept GmbH. Според платформата OpenCorporates, нейни директори са Иванка Събева, Младен Василев и Петя Хеннеке, която всъщност е единственият човек с небългарска фамилия. Прокурист на дружеството е Христо Събев, който до декември 2015 г. също е бил сред  директорите. 
В преобладаващото българско участие няма нищо лошо, стига компанията да е достатъчно мощна финансово, за да измъкне „Дунав“ от немотията, каквито са предварителните заявки. Публичната информация за фирмата обаче е доста оскъдна. „Утро“ успя да открие единствено обобщаващи резултати за фирмата за периода 2010-2014 г., от които не личи тя да е финансов колос. Оборотите й са от порядъка на 40-70 хил. евро годишно, а през повечето години е на загуба. Като корпорация е регистрирана в края на 2018 г.
По-нови данни и присъствие на компанията в интернет „Утро“ не можа да открие. Напълно е възможно тя да се е превърнала в могъщ консорциум, за който издръжката на футболен клуб не е съществено перо. Както всички фенове на „Дунав“ и ние се надяваме заявките за светло бъдеще и сигурен финансов гръб да се окажат действителни.