Какво можеш да направиш, докато стоиш под новоизградената козирка до Математическата гимназия по време на пороен дъжд? Да си вземеш душ, например. 
Около тази единствена възможност, която се дава на пешеходците, се обедини вчера интернет пространството, след като потребител разпространи във фейсбук видеоклип какво се случва под масивното стъклено съоръжение, докато се излива сутрешният порой. А това, което се вижда с просто око, е, че под елегантния на вид защитен навес не просто капе, а от всевъзможни места блика и шурти вода.
Козирката е част от проекта за изграждане на пешеходен подлез до МГ „Баба Тонка“, който бе окончателно завършен и пуснат в експлоатация в средата на януари. Той бе обновен с 1.3 милиона лева лева европейски средства, а реконструкцията бе извършена от „Трейс Груп Холд“. Няколко месеца по-късно, през април, стана ясно, че това е един от проектите, който е бил санкциониран и е наложена финансова корекция заради допуснати нарушения.