Общинският съвет трябва да предложи 90 съдебни заседатели за наказателните дела в Районния съд в Русе, съобщи вчера председателят на ОбС Иво Пазарджиев.
Изискванията към кандидатите са публикувани на страницата на ОбС. 
„Работата на съдебните заседатели е изключително отговорна. Често заседателите могат да решат съдбата особено на непълнолетни - достатъчно е двама от заседателите да застанат на позиция, различна от тази на съдията, и това може да повлияе на присъдата. Така съдебен заседател може да даде втори шанс на такова дете да поеме нормален път на развитие или да го обрече да стане рецидивист“, каза председателят на комисията, която ще извърши проверка на документите на кандидатите Елеонора Николова.
Съдебните заседатели получават около 20 лева на час и през 4-годишния си мандат участват в съдебни дела приблизително два пъти месечно.  
Кандидатите трябва да подадат необходимите документи до 17 юли включително в стая 304 в общинската администрация.