Община Русе подготвя проект, с който да кандидатства пред фонда „Социална закрила“ за получаване на компютри, рутери, лаптопи и заплащане на интернет такси за 20 деца, които са настанени в социални центрове. Така на ученици от 1 до 12 клас с битови или физически проблеми ще бъде осигурена възможност да се включват в онлайн обучения и да разширяват познанията и културата си. 
За да кандидатства Общината с проекта по целева програма, която предвижда общ бюджет от 1 млн лева, е необходимо на утрешното заседание на Общинския съвет да бъде гласувано предложението на кмета Пенчо Милков. По тази програма не се изисква общинско съфинансиране.