Общинският съвет да одобри рамковия договор, подписан от Общината и Русенския университет - такова предложение внася за разглеждане от съветниците кметът Пенчо Милков. Договорът, сключен за срок от 4 години, е необходим, за бъдат ясни параметрите на партньорството в областта на социалния и културния живот на град Русе, образованието, опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси, строителството, геодезията и др.