Конкурс за заемане на 171 вакантни длъжности в доброволния резерв обявиха Военноморските сили. Сред основните изисквания към кандидатите са да нямат друго гражданство освен българското, да не са осъждани за умишлено престъпление /реабилитацията в случая не играе роля/ и да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв - 55 години. 
Няма да се приемат и назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
Документи се приемат до 10 юли включително във Военно окръжие-Русе на улица „Княжеска“8.