Пробит котел е причината топлата вода да спре в събота вечерта в целия град, каза за „Утро“ изпълнителният директор на „Топлофикация Русе“ Севдалин Желев. Аварията бе отстранена още в неделя сутринта, така че след плавното покачване на температурата с 2 градуса на час топлоподаването бе възстановено.
Такива аварии се случват, но от следващата година подобни прекъсвания вероятно няма да има. Очаква се тогава вече да работят трите газови когенератора, които ще произвеждат чиста екологична енергия. Щом те влязат в експлоатация, през лятото ТЕЦ „Русе“ ще гори само газ, а големият котел на въглища няма да бъде пален. Той ще работи само зимата, когато натоварването е най-голямо, обясни Желев.
Изграждането на когенераторите ще отнеме 5-6 месеца, но то може да започне само когато бъде получено одобрение от РИОСВ и разрешение за строителство от Община Русе. На този етап се чака решение на Регионалната инспекция по околната среда и водите, която трябва да реши дали на инвестиционното предложение трябва де се извърши Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС). Това изглежда съвсем излишно, тъй като по-екологично гориво от природния газ не съществува. През последните месеци обаче върху екологичното министерство и поделенията по места се изсипаха толкова критики, че екоинспекторите без съмнение ще пипат много внимателно. Опитът на други топлофикации в страната, които са по-напред в процедурата, показва че е много вероятно държавните еколози да се подсигурят, като изискат ОВОС и за когенератори на природен газ. Това би забавило изграждането им с месеци.
Напредва другата екоинвестиция на „Топлофикация Русе“ - изграждането на нова сероочистваща инсталация. Очаква се тя да е готова за новия отоплителен сезон като улавя 97% от въглеродните емисии и прахови частици. Така, както „Утро“ вече писа, димът от комин №1 ще бъде бял и видим, но на практика ще бъде много близък до водната пара.