Нова специалност добавя към своите традиционни предложения най-старото земеделско училище в България Професионалната гимназия по селско стопанство в Образцов чифлик. Днес това е едно от малкото средни учебни заведения в Северна България, където получават висока професионална подготовка млади фермери и техници на селскостопанска техника. От тази есен ПГСС "Ангел Кънчев" става и единственото в Русе учебно заведение, което ще подготвя необходимите на съвременната индустрия и особено на Русе химически лаборанти. Към изключително качествената учебна подготовка и прекрасните възможности за практика в собственото стопанство на училището се добавя и шанса учениците да придобиват европейски опит, работейки по европроекти, които ги водят във ферми и градини в Испания.