Римските крепости Сексагинта Приста, Ятрус при Кривина и Тримамиум при Мечка са трите русенски обекта, които могат да получат защитата на ЮНЕСКО, ако Дунавският лимес бъде включен в списъка на световното културно наследство. Лимесът - границата на Римската империя по реката, е в предварителния списък на световната организация за образование, наука и култура от 2016 г. В момента се актуализират досиетата на римските крепости по Дунав, като до другото лято документацията на всеки обект трябва да бъде внесена в Министерство на културата, съобщи председателят на Лимес комисията в министерството доц.д-р Людмил Вагалински.
Кандидатурата е обща на България, Сърбия, Хърватия и Румъния с предложени 100 исторически обекта по реката. България участва с 32, като най-много са в Русенска област, сред които и трите римски крепости край Русе, Кривина и Мечка. Към 2023 г. се очаква да стане ясно дали Дунавският лимес ще бъде включен в списъка на световната организация. Този статут ще даде тласък за развитие на културния туризъм по поречието на Дунав.
Сега в Русенско има един обект под защитата на ЮНЕСКО - уникалните Ивановски скални църкви, а в цяла България обектите са само седем.