Кметът Пенчо Милков е сред номинираните за участие в българската национална делегация в Европейския комитет на регионите за мандат 2020-2025 г. Делегацията включва 12 членове и 12 заместници, които участват в заседанията. Делегатите се предлагат от Националното сдружение на общините и се одобряват от Министерски съвет. След това следва решение на Съвета на ЕС, което приема състава на делегацията. 
Комитетът на регионите е политическата асамблея на представителите на местните и регионални власти в ЕС, състои се от 329 делегати от всички 27 държави членки на ЕС и още толкова заместници.