30 юни е крайната дата, до която гражданите могат да покрият задълженията си към Общината и да получат отстъпка от 5%. Тя ще важи за такса битови отпадъци, данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства. До 30 юни е и срокът за плащане на първата вноска от налога, което означава, че от 1 юли се начисляват лихви за просрочени задължения.
Проверка на задълженията може да се извърши по електронен път при наличие на клиентски идентификационен номер или на телефоните в дирекция „Местни данъци и такси“: 082 506 527, 082 506 528, 082 506 529.