Трябва да решим дали да променим кардинално философията на наградите „Русе“ и да се връчват по-малко призове или да направим само козметични промени и да оставим сегашното положение. Това предложи директорът на театъра Орлин Дяков на първото работно заседание на назначения през април Обществен съвет по култура.
Политиците искат повече хора да получават награди, но по-малкият им брой ще повиши тяхната стойност, добави Дяков.
Аналогично бе предложението и на директора на Историческия музей проф.Николай Ненов.
Димитър Липовански е направил справка със статутите на наградите в София, Варна и други градове и обеща да запознае с информацията своите колеги в съвета.
Членовете на съвета си дадоха още три седмици да обмислят своите позиции и да ги заявят писмено, а на следващата среща на 14 юли да обсъдят отново въпроса. 
Същия срок те си поставиха и за да обмислят евентуални предложения за прибавяне към състава на още експерти, по възможност млади творци. 
Макар че отново Орлин Дяков възрази убедително с: „Колеги, ние досега не сме свършили работа за две пари, а вече искаме да назначаваме още хора! Кога и къде усетихме липса на експертност?!“. 
Членовете на съвета се разбраха също да огледат много внимателно правилника на програмата за финансиране на общински художествени проекти и до 3  седмици да имат мнение и по него. Гласувано бе Димитър Липовански да стане част от работната група, която в момента умува върху промяната в правилника.