На своя професионален празник - Международния ден на архивите, русенските пазители на миналото в документи, снимки и различни мемориални текстове и материали, поздравиха свои дарители, приятели и читатели. По същото време, когато началникът на русенския Държавен архив Стефка Маринова получаваше приза „Архив на годината“, който нейният екип спечели безапелационно, колегите й връчиха грамоти на хора, допринесли за работата на ДА. 
Като Дарител на архива за 2019 година бе поздравена проф.Димитрина Игнатова-Цонева, която е направила най-ценното документално дарение през миналата година. Инж.Добрил Христов бе обявен за Приятел на архива за 2019 година, а Богомир Илиев - за Читател на архива за 2019 година.