43 сигнала и 3 жалби чрез зеления телефон, пощата и в централата е получила Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ през май. Половината от тях - 20, се оказали неоснователни, сочат в месечния си отчет от екоинспекцията. Сред оплакванията на гражданите попадат дежурните проблеми - неприятни миризми, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, птици в безпомощно състояние и др.
По един от сигналите - за изхвърлени черни найлонови чували на пътя Русе-Николово, е извършена съвместна проверка с представител на Община Русе и замърсеният терен е почистен.
Извършени са проверки на 100 обекта, като са издадени 47 предписания за отстраняване на нередности. 
Няма превишения на нивото на непрекъснато следените фини прахови частици. Трайно ниски са и стойностите на останалите наблюдавани замърсители, отчитат още от екоинспекцията.