Земеделските производители остават най-слабо засегнати от проблемите в икономиката, предизвикани от Ковид-19. Затова и при тази криза инвестицията в обработваеми ниви е добро убежище, носещо и прилични доходи. Това твърди в свой анализ на ситуацията от последните месеци русенската компания „Русе ленд“, специализирана в търговия със земеделска земя.  

Правенето на изводи за последните два месеца е несъстоятелно поради липсата на каквато и да е активност у населението и съответно затруднения от ограничената нотариална дейност. На този фон информациите в медиите за драстичното намаление на имотните сделки изобщо не носи информационна стойност. Очакванията са за продължаващо стабилно търсене на земеделска земя, в противовес на останалите недвижими имоти - апартаменти и особено офиси и складови площи, смятат анализаторите.
Разбира се, не трябва да се пренебрегват настоящите и евентуално предстоящи проблеми, свързани с износа, транспорта и логистиката при реализирането на продукцията. Но ако направим някакъв паралел с това, което се случи с цените на нивите при кризата от 2009 г., можем да отбележим, че тогава след спад от 15-20% през първата година цените бързо се възстановиха и през следващите 5 години наблюдавахме бурен растеж, при който те реално се утроиха. През последните 3-4 години всички прогнози за евентуален спад на цените не се реализираха и цената на земеделската земя се покачваше устойчиво с 5-10% годишно, припомнят от „Русе ленд“. 
Остава въпросът какви ще са бъдещите нагласи на купувачите - земеделски производители и инвеститори със свободни средства. Съществено значение за тях биха имали два факта - евентуални промени в арендните плащания за следващи периоди, както и настоящите нива на добивите от реколтата и изкупните цени. В близък план Общата селскостопанска политика на ЕС няма да търпи съществени промени, а евентуалните такива при субсидирането ще се обсъждат най-вероятно през 2021 г. Засушаването през настоящата стопанска година вероятно ще намали добивите при есенниците, но пък има доста фактори в международен мащаб, които сочат към известно покачване на ценовите нива. През последната седмица-две на пазара на земеделска земя се наблюдава раздвижване и поне настоящите нагласи не водят към съществени промени, коментират анализаторите.
Общото мнение е, че и при тази криза инвестицията в обработваеми ниви е добро убежище, носещо и прилични доходи, за разлика от банковите депозити или по-рискови такива като злато и други суровини. Разбира се, не могат да се предвидят и предстоящи случайни фактори от различен характер, които биха повлияли на цената на земеделската земя, но като цяло следващите 4-5 месеца ще покажат най-добре посоката и възможностите за развитие на този пазар и дали ще се запази настоящия оптимизъм, коментират от „Русе ленд“.