„Общество и здраве“ се казва първото електронно научно списание, което издават УМБАЛ „Канев“ и регионална библиотека „Любен Каравелов“. То ще излиза два пъти годишно и в него ще се публикуват статии и студии на български, английски и руски език в областта на здравеопазването, спорта, социалните, стопанските и правните науки, туризъм, култура, философия и др. Болница „Канев“ кани специалисти, които имат интереси в различни области на науката и изследванията, да участват със свои публикации в новото списание. В него ще намират място само оригинални авторови материали, които не са публикувани до този момент и не са предадени за публикуване в други издания.
Подробности могат да се намерят на адрес: http://www.umbal.ruse.bg/journal.html.