172 200 лева, предвидени в бюджета за основен ремонт на Симеоновата къща, известна сред русенци и като Семизовата, да бъдат използвани за реконструкцията на бул. „Потсдам“, предлага кметът Пенчо Милков на общинските съветници. За ремонта на красивата сграда на ул. „Иван Вазов“ 15, която е едно от архитектурните бижута на града и е недвижима културна ценност от национално значение, ще се кандидатства за финансиране по оперативна програма „Региони в растеж“.    

Ако съветниците дадат своето съгласие, това ще е вторият обект, от който предвидените средства се прехвърлят за продължаване на реконструкцията на бул.“Потсдам“. Същото се случи и с остатъка от около 2 млн. лева от 10-милионния кредит, който бе теглен от предишната управа за ремонт на улици и тротоари.
Красивата Симеоновата къща, дело на виенския архитект Лудвиг Майер, е построена през 1892 г. за жилище на русенския банкер Стефан Симеонов. Но тъй като дълго време е обитавана от семейството на неговия зет - адвокат Атанас Семизов, тя става известна като Семизовата. От години Община Русе я използва като приемна, в която за кратък престой се настаняват високопоставени гости.
Сградата, на която през 1982 г. за последно е правена реконструкция, за да изпълнява новото си предназначение, е в лошо състояние и от няколко години в общинския бюджет се залагат суми за неотложни ремонти. През 2015 г. са възложени прединвестиционни проучвания и анализи на критичното й състояние. През следващата година е извършен геодезически мониторинг и са поставени нивелачни марки и маркери, които отчитат слягането и напукването на основите и стените. Установено е, че процесите са със скорост от 1,24 до 3,37 пъти по-висока от допустимата. През 2018 г. е изготвен инвестиционен технически проект, съобразен с изискванията на Министерството на културата.
Началото на същинската реставрация обаче се бавеше заради дългото съгласуване на проекта с Националния институт за недвижимо културно наследство. То стана факт през декември миналата година и надеждите бяха, че дългоочакваната реставрация на архитектурното бижу ще започне през тази. Беше предвидено тя да се извършва на четири етапа, тъй като се финансира със средства от общинския бюджет, а сумата не е малка - 930 000 лева за строително-мантажните и консервационно-реставрационите работи.
Заложените в бюджета 172 200 лева бяха предвидени за неотложен ремонт на покрива и конструктивно укрепване на терена и основите на сградата, за да се овладеят слягането и влагата, която прониква в сградата и я руши. С предлаганата от кмета Милков корекция става очевидно, че и тази година реставрацията на Симеоновата къща няма да започне.