Децата от детска градина „Здравец“, които вчера се завърнаха при своите учителки, се включиха в подреждането на „Река на надеждата“, символ на идеята да се пази и цени животът. Тази символична „река“ бе създадена от педагогическият екип на градината, за да подчертае желанието на всички да преодолеят кризата, предизвикана от коронавируса, и отново да се съберат заедно. Вчера и всяко от децата постави своето камъче в реката-идея. След това дворът на детската градина бе огласен от детски смях, песни и танци. Учителките бяха подготвили подходящи игри, съобразени с настоящата обстановка.