90 на сто от работите по кейовата стена вече са изпълнени, предстои финалният етап на реконструкцията, обяви вчера кметът Пенчо Милков. От момента, в който от нас зависи изпълнението на обекта, там има постоянен контрол, поясни той. Предстои държавна приемателна комисия да оцени работата по стената, а през юни се очаква да приключат строително-монтажните работи и по крайбрежната зона. За юли се планира целият обект да бъде предаден. От вчера се изгражда нов трафопост, който ще обслужва и кейовата стена, и крайбрежната зона, от общината се надяват до 20 дни да бъде завършен.